Ajattelu – Tunne – Toiminta – Tulos

VALMENNUKSET

PYYDÄ TARJOUS

Coaching ja mentorointi

Henkilökohtaisessa mentoroinnissa keskitytään neljään elementtiin, jotka ovat ajattelu, tunne, toiminta sekä tulos. Tapaamme kerran viikossa ja rakennamme polun lopputulokseen ja tavoitteeseen johon asiakas tähtää.

Valmennuksessa keskitytään:

 • Vision rakentamiseen
 • Itsensä johtamiseen ja työkaluihin
 • Sisäisiin sabotaattoreihin
 • Myynninvalmennukseen
 • Kommunikaatiotaitoihin
 • Toimintasuunnitelman rakentamiseen ja seuraamiseen
 • Johtamisen taitoihin
 • Strategiaan
 • Markkinoinnin suunnitteluun ja seurantaan
PYYDÄ TARJOUS

30DayRun

Neljän viikon valmennuskokonaisuus johdolle, myyntiorganisaatiolle taikka yhtiön avainhenkilöille.

Viikko 1. Työkalut itsensä johtamiseen

 • Asetetaan mitattavia tavoitteita ja syvennytään tavoitteiden asettamisen taitoon.
 • Rakennetaan suunnitelma niihin hetkiin, kun ihminen tippuu ”mentaalimonttuun”. Suunnitellaan siis etukäteen toimintasuunnitelma vaikeisiin hetkiin.
 • Plan-Do-Check-Adjust mallin koulutus. Kuinka seuraamme ja varmistamme, että suunnitelmat pitävät.

Viikko 2. Sisäinen maailma

 • Ympäristön vaikutus omaan mieleen, sen tunnistaminen ja käyttäytymismallien uudelleenrakentaminen.
 • Sisäinen puhe. Työkalut haitallisen sisäisen puheen tunnistamiseen ja neutraalin sisäisen puheen rakentamiseen.
 • Ajattelu-tunne-toiminta-tulos kaavan ymmärtäminen.

Viikko 3. Ihmisen kohtaamis- ja vaikuttamistaidot

 • Myynnin psykologia ja myyntitaidot.
 • Kommunikointitaidot ja yhteyden rakentaminen.
 • Puhe- ja esiintymisvalmennus.
 • Tarinankerronnan taito.

Viikko 4. Merkityksellisyys työssä ja liiketoiminnassa

 • Haitallisten uskomusten tunnistaminen ja uudelleenrakentaminen.
 • Pitkän tähtäimen visio.
 • Oman arvomaailman tunnistaminen ja arvopohjainen työskentely.
PYYDÄ TARJOUS

Esiintymis- ja puhevalmennus

Ei mitä sanot, vaan miten sanot!

Puhetaitoon kuuluvat selkeät lainalaisuudet. Puhetaito ja esiintyminen eivät ole mystisiä luonnonlahjoja, vaan opittavissa olevia taitoja. Taitava puhuja pääsee helpommalla, mutta taitavaksi ei tulla vahingossa. Oletko koskaan ollut palaverissa tai kuuntelemassa esitystä jossa koet, että aikaasi varastetaan? Puhuja saattoi olla alansa ammattilainen ja asiantuntija, mutta esitys jäi jostain syystä vajaaksi. Viesti ei vakuuttanut. Puuttuva palanen oli puhetaito!

Valmennuksen sisältö:

 • Puheen rakentamisen lainalaisuudet
 • Puheen rakenne
 • Tarinankerronnan voima
 • Tarinankerronnan kaava
 • Palaverin rakenne
 • Esiintymistekniikat
 • Esiintymisjännityksen selättäminen

Yleisö: Yrittäjät, johtajat, asiantuntijat, esihenkilöt ja myyjät. Valmennus voidaan toteuttaa luentona taikka puolenpäivän valmennuksena.

PYYDÄ TARJOUS

Myyntivalmennus

Myyntiä ja myynnin psykologiaa on tutkittu valtavasti. Tässä myyntivalmennuksessa syvennytään seitsemään huippumyyjän taitoon. Yksikään huippymyyjän ominaisuus ei ole luonteenpiirre vaan taito! Henrin kahden vuosikymmenen kokemus myynnistä on koottu selkeään valmennus kokonaisuuteen. Tämä on valmennus, jota et halua jättää väliin!

Valmennuksen sisältö:

 • Myynnin 7 lainalaisuutta
 • Asenne ja sisäinen puhe
 • Tavoitteet ja ajanhallinta
 • Uusasiakashankinta strategiat
 • Asiantuntemus tuotteeseen
 • Kyky toimia kaikkien kanssa
 • Esittely ja myyntitaidot
 • Kaupan kloussaus taidot
 • Kommunikoinnin 10 sääntöä

Yleisö: Yrittäjät, johtajat, asiantuntijat, esihenkilöt ja myyjät. Valmennus voidaan toteuttaa luentona taikka puolenpäivän valmennuksena.

PYYDÄ TARJOUS

Johda itseäsi -valmennus

Ei ne tavoitteet vaan toimintamallit tavoitteiden taustalla!

Itsensä johtamisen taito on ehkä se kaikkein tärkein taito. Jos et johda itseäsi et pysty johtamaan muita. Itsensä johtamisen haasteena on taito tunnistaa omaa sisäistä maailmaa. Ilman tätä osaamista on mahdotonta saavuttaa pitkäaikaista menestystä.

Valmennuksen sisältö:

 • Aseta tavoitteet oikein
 • Toimintasuunnitelma
 • 7 toimintamallia tavoitteiden ja toiminnan taustalla:

  Seitsemässä toimintamallissa syvennytään sisäisen maailman tunnistamiseen jaajatusmalleihin, joilla tunnistamme sisäiset sabotaattorimme ja niiden juurisyyt.

Yleisö: Yrittäjät, johtajat, asiantuntijat, esihenkilöt ja myyjät. Valmennus voidaan toteuttaa luentona taikka puolenpäivän valmennuksena.

PYYDÄ TARJOUS

01.

Ajattelu

Meillä kaikilla on käyttäytymis- ja toimintamalleja, jotka eivät palvele meitä ja saattavat jopa sabotoida menestyksemme. Emme yleensä ole tietoisia ajatuskeloista, joita mielessämme on. Ajattelutaidoilla voimme vaikuttaa tunteisiin, joita koemme.

02.

Tunne

Voimme itse vaikuttaa tunteisiimme, ja flow-tilaan pääseminen on mahdollista opetella. Kun tunne on oikea, toiminta muuttuu laadukkaammaksi.

03.

Toiminta

Toiminta synnyttää tuloksia. Usein haluamme tuloksia, mutta emme kuitenkaan tee tarvittavia asioita niiden saavuttamiseksi. Jokin sisällämme estää meitä toimimasta. Sen sijaan, että pakottaisimme itsemme toimimaan, meidän tulisi selvittää, mikä tunne ja ajatus toimii taustalla sisäisenä sabotoijana. Kun ymmärrämme tämän, voimme poistaa esteet ja saavuttaa haluamamme tulokset tehokkaammin.

04.

Tulos

Tulokset ovat seurausta ajattelusta, tunteista ja toiminnasta. Keskittymällä pelkästään tuloksiin, emme saavuta niitä. Ajatukset synnyttävät tunteita, tunteet johtavat tietynlaiseen toimintaan, ja toiminta tuottaa tuloksia. Muuttamalla ajattelutapaamme ja tunteitamme, voimme saavuttaa haluamamme tulokset.

PYYDÄ TARJOUS